Jak korzystać

Ekspercka Baza Danych może służyć szerokiemu gronu odbiorców. W zależności od celu, EBD można wykorzystywać w rozmaity sposób, poprzez n.p.:

  • przeglądanie map tematycznych,
  • komponowanie nowych map z dostępnych zbiorów danych,
  • wyszukiwanie obszarów i obiektów zainteresowań,
  • dodawanie do portalu danych zewnętrznych, w tym własnych,
  • korzystanie z danych EBD w oprogramowaniu geoinformacyjnym,
  • i wiele innych.

Aby ułatwić korzystanie z zasobów EBD stworzono instrukcję użytkownika, która jest na bieżąco weryfikowana aktualizowana. Dostęp do instrukcji:

http://ebd.amu.edu.pl/help.pdf

Ponadto wsparciem dla użytkowników są spotkania prezentacyjne i konsultacyjne oraz kursy e-learningowe. Informacja o aktualnych formach wsparcia:

http://ebd.amu.edu.pl/szkolenia