Dofinansowanie

Projekt stanowi zadanie własne Stacji Ekologicznej i jest realizowany ze środków rzeczowych. Działania projektowe zostały dofinansowane z:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

w ramach  następujących projektów:

2015 r. – projekt „Ekspercka Baza Danych dla celów monitoringu i sporządzania planów i programów ochrony środowiska – etap I„, kwota dofinansowania 15 000 zł, przeznaczona na opracowanie koncepcji bazy oraz przetworzenie wejściowych danych cyfrowych i koszty fizykochemicznych analiz próbek monitoringowych.

2017 r. – projekt „Ekspercka Baza Danych – narzędzie wspierające regionalny monitoring środowiska, planowanie przestrzenne i ochronę krajobrazu„, kwota dofinansowania 10 000 zł, przeznaczona na opracowanie i wdrożenie procedur przetwarzania danych.

2018 r. – projekt „Rozbudowa Eksperckiej Bazy Danych o moduł badań środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz monitorowania bilansu wodnego Regionu Poznańskiego Dorzecza Warty„, kwota dofinansowania 18 450 zł, przeznaczona na zakup zestawu pomiarowego GNSS.