Kontakt

– sprawy merytoryczne: Lech Kaczmarek, lesio@amu.edu.pl, tel. 602 713 998,

– sprawy techniczne: ebd@amu.edu.pl,

– ocena funkcjonalności: ankieta (jej adres zostanie podany niebawem).