wersja

   EKSPERCKA BAZA DANYCH

© Stacja Ekologiczna w Jeziorach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wersja: 01.10.2019
Koncepcja merytoryczna i typograficzna: Lech Kaczmarek
Opracowanie danych wejściowych: Lech Kaczmarek, Marta Jaśkiewicz
Szablon EBD: Lech Kaczmarek, Piotr Błażejczyk (GEOMATIC)
Programowanie: Stanisław Kaczmarek
Mapy:

Wykorzystane oprogramowanie, licencje: