Portale mapowe

Poszczególne tematyczne portale mapowe Eksperckiej Bazy Danych:

  • obejmują wybraną grupę tematyczną danych przestrzennych określonego obszaru,
  • służą rozwiązaniu określonej grupy zagadnień merytorycznych i/lub prezentacji rezultatów konkretnego projektu naukowego, funkcjonalnego lub edukacyjnego,
  • są skierowane do zdefiniowanych grup docelowych,
  • posiadają narzędzia zarządzania danymi (np. wyszukiwania danych, drukowanie, wprowadzanie własnych danych przestrzennych, raportowania itp.).

Założenia merytoryczne poszczególnych modułów EBD:

   WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY W BADANIACH PRZYRODNICZYCH I EDUKACJI

   KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ

   MONITOROWANIE ZASOBÓW WODNYCH POZNAŃSKIEGO DORZECZA WARTY

Adresy usług sieciowych: 
Wielkopolski PN: https://lbip.amu.edu.pl/geoserver/wpn/wms
Metropolia Poznań: https://lbip.amu.edu.pl/geoserver/metropolia/wms
Poznańskie Dorzecze Warty: https://lbip.amu.edu.pl/geoserver/pdw/wms