Współpraca

Zapraszamy wszelkie urzędy, instytucje i osoby fizyczne do współpracy przy tworzeniu nowych zasobów Eksperckiej Bazy Danych.

Szczególnie wskazany jest kontakt zespołów realizujących projekty naukowe i utylitarne, ekspertyzy, inwentaryzacje itp., których produktem są unikalne autorskie zbiory danych przestrzennych.

Zachęcamy Państwa również do zgłaszania oczekiwań w zakresie funkcjonalności EBD oraz tematyki dostępnych danych przestrzennych. Będziemy starali się sprostać tym postulatom.

Prosimy o kontakt e-mailowy (lesio@amu.edu.pl) lub telefoniczny (602713998).