Moduły

Kliknij, aby przejść do wybranego modułu (urządzenia stacjonarne):

                     

Wersje z wyświetlaniem aktualnej lokalizacji (na urządzenia mobilne):

                      

Poszczególne moduły tematyczne Eksperckiej Bazy Danych:

  • obejmują wybraną grupę tematyczną danych przestrzennych określonego obszaru,
  • służą rozwiązaniu określonej grupy zagadnień merytorycznych i/lub prezentacji rezultatów konkretnego projektu naukowego, funkcjonalnego lub edukacyjnego,
  • są skierowane do zdefiniowanych grup docelowych,
  • posiadają narzędzia zarządzania danymi (np. wyszukiwania danych, drukowanie, wprowadzanie własnych danych przestrzennych, raportowania itp.).

Założenia merytoryczne poszczególnych modułów EBD:

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY W BADANIACH PRZYRODNICZYCH I EDUKACJI
MONITOROWANIE ZASOBÓW WODNYCH POZNAŃSKIEGO DORZECZA WARTY